اشتباهاتی که در جلسه دفاع نمره شما را کم می کند
100%
تخفیف

20 اشتباه در جلسه دفاع که نمره 20 شما را تباه می‌کند (رایگان)

200000 – رایگان!

نیازی به 20 اشتباه همزمان نیست گاهی اوقات یک اشتباه در جلسه دفاع ممکن است کیفیت دفاع شما را به…

132
200000 – رایگان!