بیش از ۴۰۰۰۰ آموزش کاربردی از حرفه ای ترین اساتید ایرانی و بین المللی

دوره های ویژه و محبوب

دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۲۵۰,۰۰۰
۳۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰
۲۲% تخفیف
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تخفیف محدود
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
تمام سطوح
تومان ۱۴۹,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۵۰,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
سطح پیشرفته
تومان ۱۸۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان ۷۵,۰۰۰
دوره به زبان فارسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان ۱۳۵,۰۰۰

در این دوره آموزشی امنیت وردپرس را به صورت کامل از ابتدایی ترین نکات تا نکات پیشرفته و حرفه ای به شما آموزش خواهیم داد و این تضمین را خواهیم داد که انجام این موارد در وب سایت خود امنیت آن را تا حد بسیار زیادی بالا ببرید. پس همین حالا متخصص امنیت وردپرس شوید…