2 دوره پیدا شد

۱۰۱ اشتباه رایج در جلسه دفاع پایان نامه

برای برگزاری سمینار یا دفاع از پایان‌نامه چند ماه را صرف تهیه مطالب می کنیم اما … در جلسه ارائه … ادامه خواندن ۱۰۱ اشتباه رایج ...

گنجینه جامع و طلایی از شروع پژوهش تا دفاع موفق

گنجینه طلایی شامل کلیه آموزش های کلام سبز است که از انتخاب موضوع تا پایان جلسه دفاع در کنار شما می باشد.