1 دوره پیدا شد

۱۰۱ اشتباه رایج در جلسه دفاع پایان نامه

برای برگزاری سمینار یا دفاع از پایان‌نامه چند ماه را صرف تهیه مطالب می کنیم اما … در جلسه ارائه … ادامه خواندن ۱۰۱ اشتباه رایج ...